Presidència de la República de Colòmbia
Ministeri de Defensa Nacional
Observatori de DDHH i de DIH
Col·lecció de Normativa Legislativa (des del 1992)
Pla Colòmbia, Departament Nacional de Desenvolupament