Escrit d’Alejo Vargas, vicerector General de la Universidad Nacional de Bogotà, Colòmbia, 1997

Aproximació al conflicte
Cultura política i la violència
Cap a una nova lectura del conflicte armat intern
El que opinen rellevants sectors de la societat colombiana
Droga i societat a Colòmbia
Les possibilitats d’una negociació