Introducció
Història constitucional
La violència
El Front Nacional
Després de l'FN
Eleccions presidencials 1970-1998