Oficina de l'Alt Comissionat per a la Pau
Procés de Pau amb els Grups d'Autodefensa
Procés de Pau entre el Govern i l'ELN
Procés de Pau entre el Govern i les FARC