Dades Generals
Actors principals del conflicte armat
Altres actors que participen en el procés del conflict
Documentació
Diaris, revistes i butlletins
Anàlisi i articles d'opinió
Bibliografia