D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament que la desenvolupa, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la Societat de la informació, li informem que les dades personals recollides per Fundació Privada Solidaritat UB (en endavant, FSUB) són emmagatzemades en un fitxer titularitat de FSUB, del qual n’és responsable. Les finalitats per a les quals es recullen les seves dades són:

  • Respondre a les qüestiones i demandes d’informació plantejades per vostè en el menor termini de temps possible.
  • Enviar-li informació de serveis o productes que segons els seus interessos li pugui resultar d’interès, fins i tot per mitjans electrònics com pot ser l’e-mail.
  • Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis d’opinió i altres accions d’investigació relacionades amb les nostres activitats o per millorar els nostres serveis.

Mentre no manifesti la seva negativa, entendrem que dóna el seu consentiment i autoritza expressament aquests tractaments i l’enviament d’informacions i/o comunicacions, comercials o no, fins i tot per mitjans electrònics. També s’entendrà donat el consentiment exprés per a la cessió/transferència internacional de les seves dades a empreses i entitats l’activitat de les quals sigui necessària per a la realització d’algun servei o informació que FSUB hagi de facilitar a l’usuari.

El consentiment per lliurar comunicacions comercials electròniques és revocable en qualsevol moment i l’usuari sempre té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. La petició ha d’incorporar una fotocòpia del DNI de l’interessat (o altre document vàlid que acrediti la seva identitat) i un escrit amb la seva sol·licitud, signat i adreçat a: Fundació Privada Solidaritat UB, c/ Melcior de Palau, 140, 08014, Barcelona; o bé a l’e-mail solidaritatub@ub.edu.

Pot consultar aquí la nostra Política de Cookies.