Dades geogràfiques

Localització: a l’Orient Mitjà, costejant la mar Mediterrània, entre el Líban i Turquia.

Coordenades geogràfiques: 35 00 N, 38 00 E

Mapa polític
Mapa de Síria. Unitat Cartogràfica de Nacions Unides

Mapes especialitzats
Agència De Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) 

Àrea:

 • Total: 185.180 km
 • Terrestre: 184.050 km
 • Marítima: 1.130 km
 • Inclou 1.295 km2 ocupats per Israel, els Alts del Golan.

Fronteres terrestres:

 • Total: 2.253 km
 • Països fronterers: Iraq 605 km; Israel 76 km; Jordània 375 km; Líban 375 km; Turquia 822 km.
 • Costa: 193 km.

Alçades:
Punt més baix, llac Tiberíades (-200 m); punt més alt, mont Herman (2.814 m).

Recursos naturals:
Petroli, fosfats, mineral de crom i de manganès, asfalt, mineral de ferro, sal, marbre i argila.

Ús de la terra:

 • Superfície cultivable: 28 %
 • Collites permanents: 4 %
 • Pastures permanents: 43 %
 • Superfície forestal: 3 %
 • Altres: 22 %

Acords mediambientals internacionals:
Biodiversitat, canvi climàtic, espècies en perill, prohibició de proves nuclears, protecció de la capa d’ozó, abocaments perillosos al mar, Ship Pollution.

Signats, però no ratificats: desertificació, modificacions mediambientals.

Dades demogràfiques

Població (2012): 21,9 milions de persones.

Estructura d’edats (2013):

 • 0-14: 35,1 %
 • Entre 15-64 anys: 58,6%
 • Majors de 65 anys: 6,3 %

Creixement de la població (2010-2014): 0,7 %.

Mortalitat infantil (2010-2015): 17,7 morts/1.000 nascuts vius.

Esperança de vida (2010-2015): 74,6 anys

Índex de fecunditat (2010-2015): 3 nens nascuts/dona.

Dades socials

Alfabetització (estimació 2015). Individus de 15 anys o més que poden llegir i escriure:

 • Total: 86,4%
 • Homes: 91,72 %
 • Dones: 80,98 %

Religió:
Musulmans sunnites (74%); alauites (11%); cristians (incloent grecs ortodoxos, maronites,…) (10%); altres musulmans (2%); drusos (3%).

Idioma:
Àrab (oficial), kurd, armeni, arameu, circassià, turc

Principals grups minoritaris:
Àrabs alauites (11%), refugiats iraquians (entre 7,8% i 10,4%), kurds (10-15%), drusos (3%), palestins (2,3%), armenis (1,7%) altres (2%)

Dades polítiques

President: Bashar al Assad (primer mandat 2000, segon mandat 2007, tercer mandat 2014), president del partit Baath. Les eleccions del 2014 van ser les primeres eleccions, des de l’arribada al poder del partit Baath el 1963, en què la població amb dret a vot podia triar entre diverses candidatures a la presidència de la república. La nova constitució del 2012 també preveu un límit a la reelecció presidencial continuada. Les darreres eleccions presidencials es van realitzar el 3 de juny del 2014 en ple conflicte armat intern.

Anteriorment, el partit Baath nomenava al candidat a la presidència de la república, i aquest era referendat pel vot popular mitjançant un referèndum.

Primer ministre: Wael al-Halaqi, membre del partit Baath.

Altres membres del govern

Parlament:

L’Assemblea del Poble (Majlis al-Sha’ab) té 250 membres que són elegits cada quatre anys. Les darreres eleccions es van realitzar el maig del 2012, i aquests van ser els resultats:

 • Partit Socialista Àrab (Baath) 167
 • Independents 68
 • Resta de partits 15

Partits polítics:

 • Partit Socialista Àrab (Hizb al Baath al’Arabi al Ishtriraki, BAATH), socialista no democràtic
 • Moviment de la Unitat Socialista (Haraka at Tawhidiyah al Ishtirakiyah, HTI)
 • Partit Democràtic Unionista Socialista (Hizb al Dimuqrati al Twadhidi al Ishtiraki, HDTI)
 • Partit Socialista Àrab (Hizb al Ishtiraki al’Arabi, HIA)
 • Partit Comunista de Síria (Hizb al Shuyui al Suri, HSS)
 • Unitat Socialista Àrab (Ittihad al Ishtiraki al’Arabi, IIA)