Articles d’interès

Articles d’interès

Organismes internacionals i ONGs

Organismes internacionals i ONGs

Legislació internacional

Legislació internacional
  • Llei model per a la facilitació i la reglamentació de les operacions internacionals de socors en casos de desastres i assistència per a la recuperació inicial. OCHA, IFRC i IPU.

Vídeos i multimèdia

Vídeos i multimèdia
  • OCHA (Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris). Secció multimèdia
  • UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura)