Des del 2011, gairebé 700.000 persones provinents de Síria (prop d’un 10% del total de persones que han fugit del país) han sol·licitat asil a algun país europeu, especialment a Alemanya i Sèrbia [ACNUR]. La demanda d’asil s’ha incrementat durant els mesos de juliol a octubre del 2015, quan prop de 362.000 persones han iniciat aquest procés.

La situació dels refugiats a Europa varia en funció de les polítiques migratòries dels països europeus i del fet que s’obstaculitzi (o no) l’entrada i el trànsit cap als llocs de destí, bàsicament Alemanya. En qualsevol cas, la creixent arribada de refugiats per via marítima està evidenciant, una vegada més, el drama que suposa per a moltes persones accedir al somni europeu. Milers de refugiats han perdut la vida al Mediterrani, i aquells que aconsegueixen arribar a Europa s’enfronten a vulneracions dels drets humans i a la indecisió de la Unió Europea. En paral·lel a la criticable actuació de la classe política, però, apareixen en les societats civils dels països europeus iniciatives (moltes descoordinades) de suport i ajuda als refugiats, molts d’ells infants.

Segons dades de l’ACNUR, la distribució de les demandes d’asil per països és la següent:

Taula refugiats Siria

Font: Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats. Dades actualitzades l’agost del 2015.

Més informació: