L’Observatori Solidaritat és un programa de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
dedicat al seguiment de conflictes armats i drets humans.