Articles d’interès

Articles d’interès

Legislació internacional

Legislació internacional
  • Carta de Nacions Unides
  • Declaració sobre el Dret dels Pobles a la Pau (1984)
  • Resolució 1325 (2000)  de Nacions Unides sobre Dones, Pau i Seguretat. Incorpora la perspectiva de gènere en la prevenció, gestió i resolució de conflictes armats tant en la fase de conflicte actius com en el postconflicte.
  • Resolució 1820 (2008) de Nacions Unides. Es reconeix la violència sexual com a estratègia de guerra, així com una amenaça per a la pau i la seguretat.
  • Resolució 1889 (2009)  de Nacions Unides. S’orienta a enfortir la promoció del paper de les dones als processos de pau que ja havia reconegut la resolució 1325 (2000)
  • Resolució 1960 (2010) de Nacions Unides. Es centra en la lluita contra la violència sexual en el marc dels conflictes.
  • Resolució 2122 (2013) de Nacions Unides. Que completa i estableix un marc definit en el tractament de la violència contra les dones en marc de conflicte armat
  • Resolució 2250 (2015)  de Nacions Unides adreçada a la joventut, la pau i la seguretat

Vídeos i multimèdia

Vídeos i multimèdia