MapaObservatoriL’Observatori Solidaritat és un dels programes de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona.

L’Observatori Solidaritat recull, descriu, analitza i denuncia situacions a tot el món en les quals es violen els Drets Humans, com a conseqüència de conflictes oberts o encoberts, tot aportant elements d’anàlisi sobre eixos transversals que hi són presents gairebé sempre: la lluita pel control dels recursos, la dualitat centre-perifèria, el model imperant de globalització…

La presentació de realitats concretes i conflictes es materialitza en aquest espai web, i es caracteritza pel predomini d’una actitud crítica davant la situació actual de violència arreu del planeta.

L’Observatori Solidaritat és un projecte fet en i per a Internet, dissenyat com un instrument útil per a totes aquelles persones interessades en la situació internacional, la pau i els drets humans. Aquest espai web és una eina interessant i útil per a periodistes, acadèmics, cooperants, educadors i, en general, per a totes aquelles persones que treballen per donar a conèixer i per sensibilitzar a la població sobre les situacions de violència i les vulneracions dels Drets Humans que existeixen al món.