Aquest apartat recull aquells elements que, de forma particular o col·lectiva, es poden trobar en el marc tant de les violacions dels drets humans com dels conflictes armats.

Els elements que aquí es recullen no són exhaustius i s’ampliaran i enriquiran paulatinament.