L’Observatori Solidaritat és un programa de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
dedicat al seguiment de conflictes armats i drets humans.

Amb el suport de: Dona, gènere i accés a la terra a Colòmbia UN Photo / Milton Grant Síria UN Photo / Jerry Frank Colòmbia UN Photo / Sergey Bermeniev Ucraïna