Portal PaulaEl portal PAULA és un espai de suport a la tasca educativa de mestres i professorat des de la mirada de la cultura de pau.

A través d’aquest web, el programa PAULA de la Universitat de Barcelona (impulsat conjuntament per l’Institut de Ciències de l’Educació i la Fundació Solidaritat UB) treballa per a la integració de l’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global al currículum.

El portal inclou una guia curricular que identifica el potencial de la legislació vigent per aquest enfocament educatiu i un centre de recursos didàctics, on els i les professionals de l’educació poden trobar materials especialitzats en cultura de pau disponibles íntegrament per internet, editats tant des de centres educatius com des d’ONGs i altres agents i des del propi programa PAULA.

Actualment, a més, el programa desenvolupa diversos projectes al voltant del potencial de la recerca com a estratègia didàctica en educació per a la pau i la ciutadania global als centres.

I anteriorment havia impulsat el màster Educación, globalización y transformación social, títol propi de la Universitat de Barcelona que s’impartia en modalitat en línia.

www.portalpaula.org