Presidents

Valery Bolotov
Ígor Plótnitski

 

Primers ministres

Vasily Nikitin
Marat Bachirov
Guennadi Tsiploakov