Dades geogràfiques

Localització: en el centre d’Àfrica, a l’est de la República Democràtica del Congo.

Coordenades geogràfiques: 3 30 S, 30 00 E

MAPA POLÍTIC

MAPES ESPECIALITZATS

Àrea:
Total: 27.830 Km2
Terrestre: 25.650 Km2
Marítima: 2.180 Km2

Fronteres terrestres:
Total: 974 Km.
Països fronterers: República Democràtica del Congo 233 km; Rwanda 290 km; Tanzània 451 km.

Costa: 0 Km.

Alçades: punt més baix, llac Tanganyika (772 m); punt més alt, mont Heha (2.760 m).

Recursos naturals: níquel, cobaltcoureurani, vanadi, platí i turba.

Ús de la terra:
· Superfície cultivable: 44 %
· Collites permanents: 9 %
· Pastures permanents: 36 %
· Superfície forestal: 3 %
· Altres: 8 %

Acords mediambientals internacionals: espècies en perill. Signats, però no ratificats: desertificació, biodiversitat, canvi climàtic, conservació de la vida marina, prohibició de proves nuclears.

Dades població (2003)

Població: 6.096.156 h.
Estructura d’edats:
· 0-14 anys: 46,7 %
· 15-64 anys: 50,6 %
· 65 anys o més: 2,7 %

Creixement de la població: 2,18 %
Mortalitat infantil: 71,54 morts/1.000 nascuts vius.

Esperança de vida:
· Total: 43,2 anys
· Homes: 42,54 anys
· Dones: 43,88 anys

Índex de fecunditat: 5,99 nens nascuts/dona.
Índex d’afectació de la Sida: 8,3 %
Total de població afectada per la Sida: 390.000 persones

Alfabetització: individus de 15 anys o més que poden llegir i escriure:
· Total: 51,6 %
· Homes: 58,5 %
· Dones: 45,2 %

Religió: catòlica romana 62 %, protestant 5 %, musulmana 1 %, altres religions sincrètiques 32 %.
Idioma: kirundi (oficial), francès (oficial), suahili.
Grups ètnics: hutu (bantu) 85 %, tutsi (camita) 14 %, twa (pigmeu) 1 %.

Dades polítiques

President: Pierre Nkurunziza (2006) CNDD.

Parlament: Assemblea Nacional, 4 de juliol de 2005.

Consell Nacional per a la Defensa de la Democràcia – Forces per a la defensa de la Democràcia. CNDD-FDDVOTS58,55%ESCONS64
Front per a la Democràcia a Burundi. FRODEBU21,7030
Unió per al progrés nacional. UPRONA7,2115
Consell Nacional per a la Defensa de la Democràcia. CNDD4,144
Moviment per a la rehabilitació del ciutadà. MRC2,142
Partit per a la Recuperació Nacional. PARENA1,74 
Altres i independents.4,523
TOTAL100%118

Senat: 29 de juliol de 2005.

Consell Nacional per a la Defensa de la Democràcia – Forces per a la defensa de la Democràcia. CNDD-FDDEscons32
Front per a la Democràcia en Burundi. FRODEBU5
Consell Nacional per a la Defensa de la Democràcia. CNDD3
Unió per al progrés nacional. UPRONA2
Membres Ètnia Twa3
Ex-Presidents (Frodebu 2, Uprona 1, Parena 1).4

Partits polítics:

. Consell Nacional per a la defensa de la Democràcia-Forces per a la Defensa de la Democràcia. CNDD-FDD.
· Front per la Democràcia de Burundi, FRODEBU (hutu)
· Unió per al Progrés Nacional, UPRONA (tutsi).