Dades geogràfiques

Localització: en el centre d’Àfrica, a l’est de la República Democràtica del Congo.

Coordenades geogràfiques: 
2 00 S, 30 00 E

MAPA POLÍTIC

MAPES ESPECIALITZATS

Àrea:
Total: 26.340 Km2
Terrestre: 24.950 Km2
Marítima: 1.390 Km2

Fronteres terrestres:
Total: 893 Km.
Països fronterers: Burundi 290 km; República Democràtica del Congo 217 km; Tanzània 217 km; Uganda 169 km.

Costa: 0 Km.

Alçades: punt més baix, riu Rusizi (950 m); punt més alt, volcà Karisimbi (4.519 m).

Recursos naturalsor, mineral de tungstè, cassiterita (mineral d’estany), potència hidroelèctrica i gas natural.

Ús de la terra:
· Superfície cultivable: 35 %
· Collites permanents: 13 %
· Pastures permanents: 18 %
· Superfície forestal: 22 %
· Altres: 12 %

Acords mediambientals internacionals: biodiversitat, espècies en perill, prohibició de proves nuclears. Signats, però no ratificats: desertificació, canvi climàtic, protecció dels oceans.

Dades població (2003)

Població: 7.810.056 h.
Estructura d’edats:
· 0-14 anys: 42,5 %
· 15-64 anys: 54,8 %
· 65 anys o més: 2,7 %

Creixement de la població: 1,84 %
Mortalitat infantil: 102,61 morts/1.000 nascuts vius.

Esperança de vida:
· Total: 39,33 anys
· Homes: 38,51 anys
· Dones: 40,18 anys

Índex de fecunditat: 5,6 nens nascuts/dona.
Índex d’afectació de la Sida: 8,9 %
Total de població afectada per la Sida: 500.000 persones.

Alfabetització: individus de 15 anys o més que poden llegir i escriure:
· Total: 70,4 %
· Homes: 76,3 %
· Dones: 64,7 %

Idioma: kinyarwanda (oficial) llengua vernacla bantu, francès (oficial), anglès (oficial), kiswahili (suahili).
Grups ètnics: hutu 84 %, tutsi 15 %, twa (pigmeus) 1 %.

Dades polítiques

President: Paul Kagame (2000) FPR.
Primer ministre: Bernard Mazuka (2000) MDR.

Parlament: El parlament (Inteko Ishinga Amategeko) té dues cambres. La Cambra de Diputats té 80 membres, 53 d’ells escollits cada conc anys per representació proporcional, 24 membres femenins escollits pels Consells Provincials, 2 pel Consell Nacional de la Joventut i 1 per la Federació d’Associacions de Disminuïts. El Senat té 26 membres apuntats i escollits per un període de 8 anys, 12 escollits pels Consells Provincials i Sectorials, 8 escollits pel President (per assegurar la representació de les minoríes), 4 pel Fòrum de Formacions Polítiques i 2 pels rectors de les universitats. També els antics presidents podran demanar formar part del Senat.

Cambra de Diputats: 30 de setembre de 2003 (53 membres)

 Nom del PartitSigles Nre. Represent. 
Coalició FPR + 4.Front Patriòtic Rwandès + Partit Demòcrata Cristià + Partit Democràtic Islàmic + Unió Democràtica del poble Rwandès + Partit Socialista Rwandès   FPR + 4 40 (33 del FPR)
Partit Social DemòcrataPSD7
Partit LliberalPLl6

Partits polítics:
· Front Patriòtic Rwandès, FPR (tutsi)
· Moviment Democràtic Republicà, MDR (hutu)
· Moviment Republicà Nacional per la Democràcia i el Desenvolupament, MRNDD (hutu)
· Partit Demòcrata Cristià, PDC (hutu)
· Partit Democràtic Islàmic, PDI (sense adscripció ètnica)
· Partit Lliberal, PL (hutu)
· Partit Social Demòcrata, PSD (hutu)
· Partit Socialista Rwandès, PSR (sense adscripció ètnica)
· Unió Democràtica del Poble Rwandès, UDPR (sense adscripció ètnica).