Mapes

Campanyes

A continuació es recullen algunes campanyes relacionades amb els refugiats sirians:

Sensibilització sobre la situació dels refugiats (en general):

Pactes

Unió Europea

  • EuroStat. Dades sobre sol·licitants d’asil, refugiats, legislació,…