Les xifres de pobresa, la inseguretat alimentària, l’atur i la no-renovació de permís de residència pel cost associat, entre d’altres, afecten de forma molt més intensa a les dones i, específicament, a aquelles llars en què el cap de família és una dona. I és precisament aquesta situació de desproporcionat impacte la que provoca que les dones refugiades siguin més vulnerables a situacions de violència de gènere (com l’explotació sexual, el tràfic de persones, la prostitució forçada, els matrimonis infantils, la violació, l’abús sexual,…). La vulnerabilitat de les dones refugiades palestines és encara més exacerbada.

En diversos estudis i publicacions s’identifiquen elements comuns que incorporen violència de gènere, com són:

  • Limitació en el moviment de dones en espais públics per la por a abusos sexuals o amenaces de violència sexual. Moltes famílies opten per prohibir o limitar el moviment de filles i dones davant el perill de ser molestades, tocades,…
  • Violència sexual per part de propietaris de pisos, policies, funcionaris,… Diverses ONG han recollit testimonis de dones que s’han vist sexualment atacades o assetjades per propietaris de pisos (que proposaven intercanvi de sexe a canvi del pagament del lloguer), de policies (especialment de policies que identifiquen que els permisos de residència no s’han renovat),…
  • Increment dels matrimonis forçats i dels matrimonis infantils. En el cas de les persones refugiades, els matrimonis infantils són, en algunes ocasions, percebuts com una estratègia familiar per “protegir” la menor de la violència sexual o com un element de millora de les condicions econòmiques (en casar la menor amb una persona amb més poder adquisitiu, per exemple).
  • Violència intrafamiliar contra dones i nenes. S’han identificat elements que poden explicar, en certa mesura, l’increment d’aquesta violència, com són la limitació o extinció dels recursos econòmics, la redefinició dels rols tradicionals i la frustració i l’estrès que es deriva d’aquestes situacions.

Així mateix, segons investigacions realitzades, les dones i nenes que han buscat protecció internacional al Líban han identificat múltiples formes de violència que han impactat, desproporcionadament, sobre elles. La inseguretat (tant al lloc d’origen com durant el trànsit al nou lloc de residència i en l’arribada al lloc d’acollida) i la percepció de manca de suport específic en l’accés als serveis (ja sigui per qüestions de discriminació o percepció de tracte inadequat) es troben entre les explicacions d’aquest fenomen.

La violència contra dones i nenes té implicacions tant a nivell mental com a nivell físic.

Més informació: