Presidència de la República de Colòmbia

En aquest apartat de la web de la Presidència de Colòmbia trobareu la següent documentació:

 • Informe al Congrés 2003, Álvaro Uribe Vélez
 • Pla Nacional de Desenvolupament 2003 – 2006
 • Política de Seguretat Democràtica
 • Estratègia de Cooperació Internacional
Ministeri de Defensa Nacional

En aquesta web trobareu publicacions de diferents temes:

 • Conflicte Armat
 • Criminalitat
 • Geopolítica
 • Força Pública
 • Drets Humans
 • Narcotràfic
 • Subversió
 • Violència i Pau
 • Pla Colòmbia
Observatori de DDHH i de DIH

Pàgina web de l’Observatori del Programa Presidencial de Drets Humans (DDHH) i de Dret Internacional Humanitari (DIH), de la Vicepresidència de la República. Va ser creat l’any 1999 amb el propòsit d’aprofundir en el coneixement de la situació humanitària del país, monitorear la conducta dels actors del conflicte i les seves repercussions sobre la població i fer un seguiment periòdic de la gestió de les entitats de l’Estat encarregades de promoure els drets humans. Aquí trobareu butlletins, articles, informes, estadístiques, etc.

Col·lecció de Normativa Legislativa (des del 1992)

Pàgina web del Senat de la República de Colòmbia que aplega aquelles lleis realitzades al país des del 1992. Es pot accedir tant a la Constitució colombiana i als articles reformats, com a lleis diverses (des de lleis com la 418 – que consagra uns instruments per a la recerca de la convivència, l’eficàcia de la justícia i es dicten altres disposicions- com la 180 en què es regulen, entre altres qüestions, disposicions sobre la Policia Nacional i de l’Estatut per a la Seguretat Social i Benestar de la Policia Nacional) que es poden buscar per ordre cronològic, temàtic o per tipus.

Pla Colòmbia, Departament Nacional de Desenvolupament

En aquesta web, depenent de l’executiu colombià, s’explica què es el polèmic i tan discutit Pla Colòmbia. Aquest és descrit com ‘una estratègia de l’Estat complementària al Pla Nacional de Desenvolupament’ que té com a objectiu ‘aconseguir la pau mitjançant la negociació política amb els actors armats i d’accions dirigides a generar condicions pel desenvolupament mitjançant la promoció del sector agropecuari, l’enfortiment de la societat civil, la promoció del respecte dels drets humans, la reinstitutionalització de la justícia, la millora de la infraestructura física i social, la protecció del medi ambient i, en conjunt, la recuperació de les funcions de l’Estat a les zones més afectades pel conflicte i la violència’.

Així mateix, a la web podreu trobar informació sobre quins són els subprogrames a emprendre (en matèria d’ocupació-projectes comunitaris, de programes dirigits a la joventut, programes d’enfortiment institucional, …), quina és l’evolució del Pla, les seves despeses i finançament, les propostes a la comunitat internacional (que engloba el document emanat de la Taula de Madrid), les taules de donants, qui executa el Pla, etc.