Dades Generals
Estructura del sistema polític
Actors principals del conflicte armat
Altres actors que participen en el procés del conflicte

SOCIALS I CIVILS COLOMBIANS

ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Documentació

RESOLUCIONS DEL CONSELL DE SEGURETAT DE L’ONU

 • Resolució 1465. Amenaces a la pau i la seguretat internacionals creades per actes de terrorisme. 13 de febrer del 2003. (PDF)
 • Resolució 1327. Sobre el paper eficaç del Consell de Seguretat en el manteniment de la pau i la seguretat internacionals. 13 de novembre del 2000.

GRUPS ÈTNICS I PROJECTES GOVERNAMENTALS

L'ALCA i el Pla Colòmbia
Diaris, revistes i butlletins

DIARIS:

REVISTES I BUTLLETINS:

Anàlisi i articles d'opinió

PLA COLÒMBIA

 • Pla Colòmbia: Construcció de pau o sobredosi de guerra?, Ricardo Vargas, 2 de juny del 2000. Equip Nizkor.
 • El Pla Colòmbia i el conflicte armat. Alfredo Molano. Bogotà. 2000.
 • El Pla Colòmbia: Desafiament neoliberal contra Amèrica Llatina. Luis Alberto Matta Aldana. Fòrum alternatiu contra la globalització i el neoliberalisme, “l’altre Davos”. 31 de gener del 2001.
 • El Pla Colòmbia: un model d’intervenció?. Juan Gabriel Tokatlian. Revista CIDOB d’afers internacionals, 54-55, novembre 2001.

NARCOTRÀFIC

PARAMILITARS I COOPERATIVES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT PRIVADES

PROCESSOS DE PAU

SITUACIÓ GENERAL

Bibliografia
 • Alcántara Saez, Manuel. Eleccions, Electors i Partits a Amèrica Llatina en la dècada dels 90.
  Rev. Amèrica Llatina Avui. Maig del 1996.
 • Alcántara Saez, Manuel. Sistemes Polítics d’Amèrica Llatina, Volum I (Amèrica del Sud). COLÒMBIA. Madrid, Tecnos, 1989.
 • Rojas, José María. Intel·lectuals, camperols i indis. Ponència presentada al XIX Congrés Llatinoamericà de Sociologia, Caracas, Veneçuela, 4 de juny del 1993.
 • Figueruelo Burrieza, Angela. Garanties per a la protecció de drets en la Constitució colombiana del 1991: especial referència a l’acció de tutela.
  Revista d’Estudis Polítics (nova època). Núm. 84, abril-juny del 1994.
 • Colòmbia: el desafiament a la governabilitat: L’ordre institucional, estabilitat i estancament.
  IRELA. Dossier: núm. 56, març del 1996.
 • Prolongeau, Hubert. Voyage à l’interieur des guérillas colombiennes.
  Le Monde Diplomatique, abril del 1996.
 • Linard, Andre. Compromissions avec les paramilitaires colombiens.
  Le Monde Diplomatique, abril del 1997.
 • Colòmbia: un canvi cap a la pau?
  Institut de Relacions Europeu-Llatinoamericanes IRELA. Dossier: núm. 64, juliol del 1998.
 • Cepeda Ulloa, Fernando. La Crisi i la Reforma Política.
  Revista Fòrum. 1996.
 • Boudon, Lawrence. Els partits i la crisi de representació a Amèrica Llatina: els casos de Colòmbia, Mèxic i Veneçuela.
  Revista Contribucions 1/1998.
 • Revista SÍNTESIS. Consolidació Democràtica, Governabilitat i Transformació Socioeconòmica a Amèrica Llatina. Núm. 22. Juliol-desembre del 1994:
  • Democràcia en l’actual Amèrica del Sud. Convergències i Diversitats. Jonathan Hartlyn
  • Redefinició de Governabilitat democràtica a Amèrica Llatina. Manuel Antonio Garretón.
  • Institucions i Governabilitat democràtica a Amèrica Llatina. Michael Coppedge.
 • Amnesty International – Report – AMR 23/48/97 (octubre del 1997).
 • Informe d’Amnistia Internacional. Colòmbia, 1997. Icària Barcelona.
 • Colòmbia: impossible extraditar? The Economist, 22 de setembre del 1997.
 • UNHCR, informe per països, COLÒMBIA. Juliol del 1998.
 • Roll, David. La situació i les perspectives de Colòmbia en el context internacional. Centre Espanyol de Relacions Internacionals (CERI). Madrid, 1997.
 • Colòmbia. Peace News. Nº 2407, novembre del 1996.
 • Palacios, Marco. Entre la legitimitat i la violència. Colòmbia 1875-1994. Grup Editorial Norma, Santafé de Bogotà, 1995.
 • Vélez Ramírez, Humberto. El conflicte polític armat a Colòmbia. Editorial Universitat de la Vall, Santiago de Cali, maig del 1998.
 • Colòmbia. Revista Situació Llatinoamericana, núm. 31 , 1r trimestre del 1997.